Danh mục sản phẩm

Các hệ điều hành máy tính

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

2.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

HỆ ĐIỀU HÀNH FEDORA .ISO HỆ ĐIỀU HÀNH FEDORA .ISO

HỆ ĐIỀU HÀNH FEDORA .ISO

2.390.000 VNĐ 239.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 ULTIMATE.ISO HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 ULTIMATE.ISO

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 ULTIMATE.ISO

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bản quyền/ Project Pro 2019 Win All Phần mềm bản quyền/ Project Pro 2019 Win All

Phần mềm bản quyền/ Project Pro 2019 Win All

23.780.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bản quyền/ Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (076-05785) Phần mềm bản quyền/ Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (076-05785)

Phần mềm bản quyền/ Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR (076-05785)

14.090.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bản quyền/ Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR (269-17071) Phần mềm bản quyền/ Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR (269-17071)

Phần mềm bản quyền/ Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR (269-17071)

8.946.000 VNĐ 8.498.700
(0)

CHỌN SO SÁNH

Office Home and Business 2019 Office Home and Business 2019

Office Home and Business 2019

6.499.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Office Home Student Office Student 2016 cho Sinh viên Office Home Student Office Student 2016 cho Sinh viên

Office Home Student Office Student 2016 cho Sinh viên

1.499.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm Office 365 2016/2019 Bản quyền Phần mềm Office 365 2016/2019 Bản quyền

Phần mềm Office 365 2016/2019 Bản quyền

1.199.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Windows Server 2019 Essentials (64bit) Windows Server 2019 Essentials (64bit)

Windows Server 2019 Essentials (64bit)

10.000.000 VNĐ 1.249.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Windows Server 2016 Standard (64bit) Windows Server 2016 Standard (64bit)

Windows Server 2016 Standard (64bit)

12.000.000 VNĐ 1.439.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

10.999.000 VNĐ 1.439.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Microsoft Windows 7 Home Microsoft Windows 7 Home

Microsoft Windows 7 Home

4.390.000 VNĐ 439.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Key Microsoft Windows 7 Ultimate Key Microsoft Windows 7 Ultimate

Key Microsoft Windows 7 Ultimate

4.390.000 VNĐ 319.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Professional

Microsoft Windows 7 Professional

4.390.000 VNĐ 299.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Key Microsoft Windows 8.1 Pro – 32/64 bits Key Microsoft Windows 8.1 Pro – 32/64 bits

Key Microsoft Windows 8.1 Pro – 32/64 bits

3.600.000 VNĐ 290.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Microsoft Window 10 Ultimate Microsoft Window 10 Ultimate

Microsoft Window 10 Ultimate

4.390.000 VNĐ 439.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Key Microsoft Windows 10 Pro Retail Key Microsoft Windows 10 Pro Retail

Key Microsoft Windows 10 Pro Retail

3.490.000 VNĐ 349.000
(0)

CHỌN SO SÁNH

Sản phẩm mới

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

2.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite

Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite

8.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise ) Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise )

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise )

1.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Premium ) Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Premium )

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Premium )

500.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý cửa hàng xe máy, linh kiện - Nhanh.vn Phần mềm quản lý cửa hàng xe máy, linh kiện - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý cửa hàng xe máy, linh kiện - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý cửa hàng nội thất - Nhanh.vn Phần mềm quản lý cửa hàng nội thất - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý cửa hàng nội thất - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý bán hàng mỹ phẩm - Nhanh.vn Phần mềm quản lý bán hàng mỹ phẩm - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý bán hàng mỹ phẩm - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng - Nhanh.vn Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý bán hàng gia dụng - Nhanh.vn Phần mềm quản lý bán hàng gia dụng - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý bán hàng gia dụng - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý shop điện thoại, điện máy - Nhanh.vn Phần mềm quản lý shop điện thoại, điện máy - Nhanh.vn

Phần mềm quản lý shop điện thoại, điện máy - Nhanh.vn

3.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH