Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn thêm bài viết mới và thay đổi ảnh Slide trong web bán hàng

18/05/2019

Các bước thêm bài viết vào mục tin tức: Là khu vực được khoanh mầu đỏ 

 

Để thêm bài viết mới vào “Bài viết” => “Thêm mới bài viết”

Title: Tên tiêu đề cho bài viết bạn muốn đăng tải, nên để tên sao cho phù hợp và hấp dẫn để người đọc tiếp cận.

Nội dung : Toàn bộ nội dung đầy đủ chân thực nhất

Mô tả : Có thể thêm trích dẫn ngắn.

Chọn ảnh: Thêm hình ảnh cho bài viết cụ thể và sinh động hơn.

Chọn danh mục: Tích vào danh mục bạn muốn đặt bài viết vào

Thêm mới” để kết thúc.

Hướng dẫn thêm mới, Sửa xóa slide là ảnh hiển thị ở trang chủ

Slide => Tất cả slide, sau đó màn hình sẽ xuất hiện tất cả slide đang sẵn có trong trang web, bạn có thể click vào biểu tượng xóa để xóa hoàn toàn slide đó, hoặc nhấn vào sửa để thay đổi slide.

Title: Tên slide tùy ý chọn phù hợp với slide.

Chọn ảnh: Chọn ảnh bạn mong muốn đẻ đưa lên website trang chủ.

TEST the P

Ý kiến khách hàng