Danh mục sản phẩm
(0)

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2019

Mã SP :

Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp.

Điện thoại hỗ trợ: 0912476286

Điện thoại hỗ trợ: 0912476286

CẬP NHẬT CHẾ ĐỘ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC

Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Thông tư 39/2016/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và
Thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN;
Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; 
Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

NHỮNG ĐIỂM MỚI ƯU VIỆT

1) Đáp ứng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
2) Đáp ứng Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC
3) Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu giao dịch kho bạc mới nhất theo Thông tư 77/2017/TT-BTC, Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và Quyết định số 2899/QĐ-KBNN
4) Sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.
5) Cho phép xuất khẩu bộ Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán  theo Thông tư 107/2017 và Thông tư 99/2018 phục vụ công tác tổng hợp báo cáo toàn ngành.
6) Tự động kết chuyển số dư cuối năm tài chính 2017 sang đầu năm tài chính 2018 theo đúng Hệ thống tài khoản và Hệ thống mục lục ngân sách mới

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC NGHIỆP VỤ CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Vật tư hàng hóa, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp. 
MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương.

SẢN PHẨM UY TÍN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY CÓ LỊCH SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng, các giải thưởng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc sản phẩm của MISA là sản phẩm có chất lượng tốt và đang được các đối tác, hiệp hội, thị trường chấp nhận. Hiện nay trên cả nước có hơn 179.000 khách hàng đang sử dụng hiệu quả các sản phẩm của MISA.
MISA đã đạt được chứng chỉ CMMi cùng 2 chứng chỉ ISO 9001 về Quản lý chất lượng và ISO 27000 về Hệ thống quản lý an ninh thông tin, vì vậy sản phẩm và dịch vụ do MISA cung cấp luôn có chất lượng rất tốt và an toàn bảo mật cao.


Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp.
MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

- Các kênh tư vẫn & hỗ trợ 24/7 - miên phí

- Có nhiều kênh tư vẫn miễn phí : Tư vấn viên qua tổng đài, hỗ trợ qua Facebook, diễn đàn...

- Hỗ trợ gia hạn phần mềm miễn phí, tự động gia hạn phần mềm

NGHIỆP VỤ KHO BẠC

Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.

Nhận dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi

Rút dự toán ngân sách theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.

Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi nguồn kinh phí, ngân sách

Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC và Thông tư 40/2016/TT-BTC

Tự động lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc.

Đáp ứng đầy đủ 19 mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Đáp ứng 3 mẫu đối chiếu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT, Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, Mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN theo cả 02 Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN.ba

NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị. 

Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường). 

Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi. 

Theo dõi tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau. 

Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm. 

Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.

NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị. 

Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc. 

Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch. 

Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển. 

In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,..

NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm. 

Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.

Tự động tính toán và lấy số liệu Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản. 

Hỗ trợ đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản

Đáp ứng nghiệp vụ : điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ. 

Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý. 

Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản…

NGHIỆP VỤ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC. 

Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác. 

Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC.  

NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG

Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ. 

Hỗ trợ tạm tính và quyết toán thuế TNCN. 

Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách. 

Lập các chứng từ thanh toán lương và các khoản trích nộp theo lương theo nhiều hình thức: chuyển khoản, tiền mặt. 

Thiết kế bảng lương theo đặc thù đơn vị. Sao chép được bảng lương đơn vị này sang đơn vị khác, tháng trước sang tháng sau. 

Nhập khẩu bảng lương hoặc 1 khoản lương từ excel vào bảng lương trên phần mềm.

Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa

Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.

Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.

Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.

Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,...

NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp. 

Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng. 

Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,... 

Nghiệp vụ bán hàng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng. 

Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm. 

Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,... 

Công nợ

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.

Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

NGHIỆP VỤ THUẾ

Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT. 

Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra. 

Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế. 

Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế. 

NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. 

Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.

Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

Báo cáo 

Bổ sung 6 mẫu Sổ ngân sách quyết toán và 29 mẫu Sổ kế toán tài chính


Bổ sung 5 mẫu Báo cáo tài chính và 5 mẫu Báo cáo quyết toán


Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.


Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,...giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.


Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,...


Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,...


Tổng hợp báo cáo taì chính toàn ngành, toàn địa phương: Các đơn vị trực thuộc dễ dàng kết xuất và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán cho đơn vị chủ quản. Chỉ cần 2 giờ, đơn vị chủ quản có thể tổng hợp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán toàn ngành cho khoảng 50 đơn vị trực thuộc.

MISA Mimosa.NET 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET 2019 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Bài viết liên quan

Sản phẩm mới

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng theo serial Phần mềm bán hàng theo serial

Phần mềm bán hàng theo serial

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý nhà thuốc  GM Pharmacy Phần mềm quản lý nhà thuốc  GM Pharmacy

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng  Adaline Phần mềm bán hàng  Adaline

Phần mềm bán hàng Adaline

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

199.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

2.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Sản phẩm liên quan

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng theo serial Phần mềm bán hàng theo serial

Phần mềm bán hàng theo serial

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý nhà thuốc  GM Pharmacy Phần mềm quản lý nhà thuốc  GM Pharmacy

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng  Adaline Phần mềm bán hàng  Adaline

Phần mềm bán hàng Adaline

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

199.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

2.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite

Phần mềm kế toán kiêm bán hàng quản lý kho đá Granite

8.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise ) Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise )

Phần mềm bán hàng tại cửa hàng và chuỗi - POS Nhanh.vn ( Gói Enterprise )

1.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH