Danh mục sản phẩm
(0)

Phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

Mã SP :

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…

Điện thoại hỗ trợ: 0912476286

Điện thoại hỗ trợ: 0912476286

Phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN :

 • Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…
 • QLTS.VN giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính (VD: Sở y tế, Sở giáo dục - đào tạo, Phòng Tài chính - kế hoạch,…) tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua internet.
 • Đặc biệt, QLTS.VN đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN :

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
 • Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Các kênh tư vẫn & hỗ trợ 24/7 - miên phí

- Có nhiều kênh tư vẫn miễn phí : Tư vấn viên qua tổng đài, hỗ trợ qua Facebook, diễn đàn...

- Hỗ trợ gia hạn phần mềm miễn phí, tự động gia hạn phần mềm

Quản lý tài sản chi tiết

Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận sử dụng. Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.
Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết của tài sản như năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính của tài sản, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê. Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ tài trợ.
Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí hình thành tài sản: nguồn ngân sách, nguồn sự nghiệp, nguồn khác,...
Đặc biệt QLTS.VN cho phép quản lý và kiểm kê tài sản bằng máy quét mã vạch, tự động đối chiếu số liệu, xem chi tiết số liệu chênh lệch và điều chỉnh lại các tài sản chênh lệch.

Quản lý đề nghị trang cấp

Cho phép đơn vị trực thuộc lập kế hoạch mua sắm tài sản và đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP.
Cho phép đơn vị cấp dưới lập đề nghị trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
Cho phép theo dõi lịch sử, tình trạng của từng đề xuất - xét duyệt trang cấp tài sản.

Theo dõi tăng, giảm tài sản

Cho phép ghi tăng một hoặc nhiều tài sản, ghi tăng các tài sản từ đề nghị trang cấp được duyệt. Các tài sản ghi tăng được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành, nơi sử dụng.
Tự động ghi giảm tài sản khi đề nghị thanh lý được phê duyệt.

Đánh giá lại tài sản

Cho phép ghi nhận các thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng… của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm kê tài sản

Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị.
Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản

Bảo dưỡng tài sản

Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.
Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.

Theo dõi sử dụng tài sản

Cho phép theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị: tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên/nhiên liệu, phục vụ được bao nhiêu đơn vị,...
Đáp ứng báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.

Theo dõi khai thác tài sản

Cho phép theo dõi chi tiết khai thác tài sản tại đơn vị, theo dõi các khoản thu và sử lý các nguồn thu từ việc khai thác tài sản.

Quản lý công cụ dụng cụ

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: quản lý danh sách, ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, kiểm kê, phân bổ CCDC.
Đặc biệt QLTS.VN cho phép Quản lý CCDC bằng máy quét mã vạch.
Đáp ứng đầy đủ các báo cáo quản lý CCDCQuản lý tài sản loại Hạ Tầng đường bộ theo quy định Thông tư 178/2013/TT-BTCQuản lý biến động tăng, giảm, tình hình kiểm kê, thay đổi thông tin và đánh giá lại tài sản loại Hạ Tầng đường bộ.
Tự động tính hao mòn tài sản loại Hạ Tầng đường bộ.
Đáp ứng đầu đủ báo cáo tuân thủ Thông tư 178/2013/TT-BTC.

Kết nối và trao đổi dữ liệu

Kết nối, trao đổi dữ liệu TSCĐ với phần mềm kế toán.
Kết nối, trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về tài sản Nhà nước.

Quản lý thiết bị y tế, TSCĐ vô hình, đặc thù

Theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo danh mục loại tài sản riêng theo quy định của từng tỉnh.
Quản lý danh sách thiết bị y tế và tình hình tăng giảm thiết bị của ngành y tế.

Tự động tổng hợp báo cáo

Cho phép gửi, nhận, phê duyệt báo cáo trực tuyến qua internet.
Tự động tổng hợp báo cáo tài sản toàn ngành, toàn địa phương nhanh chóng, chính xác.
Đáp ứng đầy đủ báo cáo công khai, kê khai tài sản công theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, Thông tư 144/2017/TT-BTC và các sổ sách kế toán, quản trị theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – Công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại,…) qua Internet

Bài viết liên quan

Sản phẩm mới

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng theo serial Phần mềm bán hàng theo serial

Phần mềm bán hàng theo serial

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng Adaline Phần mềm bán hàng Adaline

Phần mềm bán hàng Adaline

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

Phần mềm quản lý kho của maybanhang.net

199.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

WPRO 2.0– Phần mềm kho, bán hàng, công nợ, lãi lỗ

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

Phần mềm quản lý kho công trình xây dựng

2.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Sản phẩm liên quan

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Phần mềm bán hàng chuyên lĩnh vực nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm bán hàng theo serial Phần mềm bán hàng theo serial

Phần mềm bán hàng theo serial

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Phần mềm quản lý nhà thuốc GM Pharmacy

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Phần mềm quản lý kho bán hàng GM - Sales

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - TRỌN ĐỜI - ULTIMATE PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - TRỌN ĐỜI - ULTIMATE

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - TRỌN ĐỜI - ULTIMATE

7.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - PHỔ THÔNG - PRO PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - PHỔ THÔNG - PRO

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN & TK KHUNG KHÔNG GIAN DKG 4.8 - PHỔ THÔNG - PRO

5.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

THIẾT KẾ WEBSITE MẸ VÀ BÉ THIẾT KẾ WEBSITE MẸ VÀ BÉ

THIẾT KẾ WEBSITE MẸ VÀ BÉ

10.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Chứng khoán Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Chứng khoán

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Chứng khoán

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong doanh nghiệp Dệt may Phần mềm BRAVO ứng dụng trong doanh nghiệp Dệt may

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong doanh nghiệp Dệt may

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng

Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng

Liên hệ NCC
(0)

CHỌN SO SÁNH

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng

30.000.000 VNĐ
(0)

CHỌN SO SÁNH